Přestavba bytového jádra koupelny

Pokud jste měli možnost sledovat například přestavbu bytového jádra koupelny u svých známých, jste si vědomi toho, jak velkým je celá tato akce zásahem do života celé rodiny. Podle dispozice bytu jsou některé funkce vázány na instalace. Jedná se o návrh koupelny, kde do hry vstupují různé technické normy a parametry. Pokud si můžeme dovolit, kam situovat koupelnu, není celkem nezbytné řídit se světovými stranami. Spíše jde o to, aby nebyla odstrčená jako zbylý prostor někam k zádveří. Zobrazit celý článek Přestavba bytového jádra koupelny